Specialisti

Noutăți

* Note, studii, noutăți legislative, jurisprudență și știri juridice pentru profesioniști.

CCR pendinte: posibila neconstituționalitate a unor dispoziții din Legea nr. 304/2004 și Legea nr. 317/2004 - 27.09.2016
Ȋn data de 16.09.2016, s-a constituit un nou dosar (1707D/2016) pe rolul Curții Constituționale, urmând a fi analizate dispozițiile art. 32 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, cȃt și dispozițiile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (cauza Dumitru Dumitru Daniel). Conform motorului de căutare de pe pagina […]

Susținere publică teză de doctorat: Benke Karoly / 27 septembrie 2016 - 26.09.2016
Marţi, 27 septembrie 2016 (13.00), în Sala Senatului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Benke Karoly va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul Prezumţia de constituţionalitate a normelor juridice penale în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT. Comisia de doctorat are următoarea componenţă: Preşedinte: Conf. univ. dr. Ioana Maria COSTEA, Universitatea „Alexandru […]

CCR pendinte: posibilitate neconstituționalitate a dispozițiilor art. 292 alin. (1) CP - 26.09.2016
Ȋn data de 19.09.2016 s-a constituit un nou dosar (1740D/2016) pe rolul Curții Constituționale, urmând a fi analizate dispozițiile art. 292 alin. (1) din Codul Penal, cȃt și dispozițiile art. 6 din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție. Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acesta este primul […]

Legea aplicabilă proceselor în curs de judecată și executărilor silite începute sub legea veche. Constituționalitate - 26.09.2016
În Monitorul Oficial al României nr. 679 din data de 1 septembrie 2016 a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 495/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (1) din Codul de procedură civilă. Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de Societatea Consultant Insolvenţă – S.P.R.L. din comuna Hinova, judeţul Mehedinţi, şi Societatea […]

Neconstituționalitatea dispozițiilor art. 428 alin. (1) cu referire la art. 426 lit. i) din C. proc. pen., în forma anterioară intrării în vigoare a OUG nr. 18/2016 - 23.09.2016
În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 733 din data de 21 septembrie 2016 a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 501/2016 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 428 alin. (1) cu referire la art. 426 lit. i) din Codul de procedură penală. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată într-un dosar […]

CCR pendinte: posibila neconstituționalitate a articolului 231 alin. (1) teza II din CPC - 23.09.2016
În data de 21 septembrie 2016 s-a constituit un nou dosar (1767D/2016) pe rolul Curții Constituționale, urmând a fi analizate dispozițiile articolul 231 alin. (1) teza II din Codul de procedură civilă (cauza Dumitriu Adriana). Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acesta este primul dosar în care respectivele dispoziții formează obiectul unui […]

Concluziile grupului de lucru înființat cu scopul de a reevalua instituțiile cu caracter de noutate introduse în noile coduri în materie civilă - 23.09.2016
În cadrul ședinței din 19 septembrie 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit propunerile formulate de Institutul Naţional al Magistraturii în cadrul Grupului de lucru privind reevaluarea instituţiilor cu caracter de noutate introduse în noile coduri în materie civilă, din perspectiva respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi a concordanţei acestora cu Constituţia României […]

CCR pendinte: posibila neconstituționalitate a unor dispoziții din Legea fondului funciar - 22.09.2016
În data de 15 septembrie 2016 s-a constituit un nou dosar (1696D/2016) pe rolul Curții Constituționale, urmând a fi analizate dispozițiile art. III alin. (1) lit. a) pct. VI, alin. (2) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (cauza Boulin Irena). Conform motorului de căutare de pe pagina Curții […]

CCR pendinte: posibila neconstituționalitate a mai multor dispoziții din Legea privind parcurile industriale - 21.09.2016
În data de 12 septembrie 2016 s-a constituit un nou dosar (1671D/2016) pe rolul Curții Constituționale, urmând a fi analizate dispozițiile art. 11, art. 12, art. 13 şi art. 14 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcţionarea parcurilor industrial (cauza Trelleborg Automotive Dej S.R.L.). Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acestea […]

Parlamentul blochează Justiția pentru un fost ministru - 20.09.2016
Din nou Parlamentul împiedică începerea urmăririi penale cu privire la un ministru sau fost ministru. Aceasta înseamnă că nu se poate face cercetarea mai departe pentru a se stabili vinovăţia sau nevinovăţia unei persoane. Începerea urmăririi penale ar însemna doar deschiderea cadrului procesual în care se pot strânge legal probe şi persoana vizată şi-ar exprima […]

Săvârșirea de către un funcționar public a infracțiunii de abuz în serviciu sau de uzurpare a funcției urmată de obținerea unui folos necuvenit. Constituționalitate - 20.09.2016
În Monitorul Oficial al României nr. 639 din data de 19 august 2016 a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 400 din 15 iunie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie. Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de Matei Cristian Flaviu […]

CCR pendinte: posibila neconstituționalitate a unor dispoziții din Legea privind securitatea națională și Legea privind organizarea și funcționarea SRI - 20.09.2016
În data de 12 septembrie 2016 s-a constituit un nou dosar (1672D/2016) pe rolul Curții Constituționale, urmând a fi analizate dispozițiile art. 11 alin. (1) lit. d şi art. 13 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României, cât şi art. 10, art. 11 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român […]

CCR pendinte: posibila neconstituționalitate a art. 99 lit. h) din Legea nr. 303/2004 - 19.09.2016
În data de 15 septembrie 2016 s-a constituit un nou dosar (1695D/2016) pe rolul Curții Constituționale, urmând a fi analizate dispozițiile art. 99 lit. h) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cât şi dispoziţiile art. 488, art. 493, art. 497, art. 498 din Codul de procedură civilă (cauza Andreiaș Constantin). Conform motorului […]

Taxa judiciară de timbru aplicabilă unei acțiuni cu mai multe capete de cerere. Constituționalitate - 19.09.2016
În Monitorul Oficial al României nr. 650 din data de 24 august 2016 a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 459 din 28 iunie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru. Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de Enel […]

CCR pendinte: posibila neconstituționalitate a articolului 69 alin. (2) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică - 16.09.2016
Ȋn data de 12 septembrie 2016 s-a constituit un nou dosar (1673D/2016) pe rolul Curții Constituționale, urmȃnd a fi analizate dispozițiile articolului 69 alin. (2) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi […]